Incentives & Initiations, Events

World of Golf presents

Sedert 1989 zijn wij een venementenorganisatie die zich gespecialiseerd heeft in GOLF EVENTS op maat voor het bedrijfsleven. Wij organiseren bijeenkomsten op de golfbaan voor relaties en/of personeel die zijn afgestemd op uw doelstelling gaande van teambuilding over relaties verstevigen tot opbouw van een netwerk. Daarnaast organiseren wij tornooien en zijn aanwezig in de clubs via de verschillende events Tot onze klanten behoren Tap Portugal, Vedior Interim, Miles Travel, Artas, Yonex, Miraflores, Gecko, HHP, Offshore Legends, GolfDirect, Toerisme Tunesië, Maritim Hotels, Hotel Tecina La Gomera, Premier Hotels, Cyprus Airways, Amathus Hotels, KBC Bolero, Hanro, Bugatti, Petercam, Kuhne & Nagel, Hapag Lloyd Cruises, Iberostar, Abama Luxury Estates en binnenkort ook Uw bedrijf?..... GOLF EN... ...CORPORATE BUSINESS Wij stellen U meerdere projecten voor die zich richten naar de bedrijfswereld. Hierdoor krijgen ondernemingen de kans de golfsport te benutten als een hefboom op het vlak van communicatie, en 'netwerking'
Depuis 1989, nous sommes une organisation d'événements spécialisée dans les événements de golf sur mesure pour les entreprises. Nous organisons des réunions au golf pour les relations et / ou du personnel qui sont adaptés à votre cible allant de renforcer l'esprit d'équipe sur les relations pour construire un réseau. Nous organisons également des tournois et sommes présents dans les clubs à travers les divers événements Nos clients comprennent Tap Portugal, Vedior Interim, Miles Voyage, Artas, Hanro, Yonex, Miraflores, Gecko, HHP, Offshore Legends Golf Direct, Tourisme Tunisie, Maritim Hotels, Tecina La Gomera, Premier Hotels, Cyprus Airways, hôtels Amathus, KBC Bolero, Hanro, Bugatti, Petercam et bientôt votre socièté ? ..... GOLF ET ... ... ENTREPRISE Nous vous proposons plusieurs projets qui mettent  l'accent sur le monde des affaires. Cela permet aux entreprises la possibilité d'utiliser le golf comme un levier dans le domaine de la communication, et « mise en réseau »
Incentives & Initiations, Events

Wie - Qui